I Puchar Łowiska Pogalewo
Mamy przyjemność zaprosić państwa  na
"I PUCHAR POGALEWA"
pod patronatem Carp Travel


Zawody odbędą się w terminie 5-8 CZERWIEC 2014 na Łowisku Pogalewo.

Łowisko znajduję się 30km od Wrocławia, szczegółowy opis łowiska znaleść można na stronie łowiska www.lowiskopogalewo.eu bądź na profilu łowiska na

Zawody mają charakter prestiżowy, udział weźmie w nich tylko 5 drużyn. Wpisowe wynosi 150zł od osoby (300zł drużyna), w całości przeznaczone na nagrody i upominki. Organizatorzy zapewniają bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe, imprezę rozpoczęcia zawodów oraz przysmaki z grilla codziennie w cenie wpisowego.


ZAPISY: adam_drelichowski@o2.pl
Liczy się kolejność zgłoszeń.

Terminarz imprezy:

05.06.2014
 Dzień organizacyjny
Przyjazd zawodników
Impreza rozpoczęcia zawodów
Losowanie stanowisk
Rozstawienie sprzętu

06.06.2014
I dzień zawodów
18:00 Wspólny grill i ognisko

07.06.2014
II dzień zawodów
18:00 Wspólny grill i ognisko

08.06.2014
12:00 zakończenie zawodów
13:00 ogłoszenie wyników wręczenie nagród


Nagrody:
I miejsce nagrody rzeczowe na kwotę 2000zł.
II miejsce nagrody rzeczowe na kwotę 1000zł
III miejsce nagrody rzeczowe na kwotę 800złDodatkowo każdy uczestnik dostanie drobne nagrody rzeczowe, jednorazowy rabat 10% na produkty Sticky Baits przy zakupach w sklepie BIGCARPZONE.EU oraz rabat 20% na produkty marki CARRUM w sklepie www.pesca24.com przy jednorazowych zakupach.


Carp Travel objął patronatem medialny tę imprezę, a także jesteśmy jednym ze sponsorów.
Zapraszamy w imieniu organizatorów.
Regulamin

1. Organizatorem imprezy jest "Łowisko Pogalewo".
2. Zawody mają charakter drużynowy, drużyny składają się z dwóch zawodników.
3. Drużyna może korzystać z pomocy pomocnika (Team Runnera).
4. Każda drużyna łowi na cztery wędki (po dwie na jednego zawodnika).
5. Umieszczanie zestawów w wodzie musi się odbywać w granicach swojego stanowiska.
6. Do oznakowania łowiska dozwolone jest użycie markerów.
7. Dozwolone jest używanie pontonów zarówno do nęcenia jak i do wywózki zestawów i holowania ryb.
8. Zabrania się używania żywych przynęt i zanęt zwierzęcych w jakiejkolwiek postaci.
9. Zawodnicy mogą łowić tylko metodą włosową, zabrania się stosowania innych metod połowu.
10. Holowaną rybę obowiązkowo należy podebrać podbierakiem.
11. Do momentu nadejścia sędziów, ryba musi być przetrzymywana w worku karpiowym. W jednym worku może znajdować się tylko jedna ryba.
12. Każda złowiona ryba musi zostać zgłoszona sędziemu bezpośrednio po złowieniu.
13. Złowioną rybę drużyna zgłasza sędziom, którzy ważą rybę i wpisują na miejscu wynik w karcie połowu. Każdy wpis wymaga podpisu sędziego i zawodnika, który wyholował rybę. Ryba może być sfotografowana, a następnie ostrożnie wpuszczona do wody.
14. Klasyfikowane są ryby: karp i amur o wadze powyżej 3 kg.
15. Drużyna zobowiązana jest do posiadania worków karpiowych, oraz maty karpiowej.
16. Jeśli ryba wpłynie w stanowisko innej drużyny i dotknie żyłek zestawów sąsiadów, mają oni prawo do złożenia protestu. W razie uznania protestu przez sędziów, złowiona ryba nie zostanie zaliczona do klasyfikacji.
17. Każda drużyna zobowiązana jest do posiadania środka dezynfekującego rany ryb i każdorazowego stosowania go, po wyholowaniu ryby celem odkażenia rany.
18. Ryby okaleczone lub martwe nie będą zaliczone do klasyfikacji.
19. Ryby zacięte przed końcowym sygnałem zawodów zostaną uznane i zaliczone do klasyfikacji pod warunkiem, że zostaną wyholowane w ciągu 15 minut od sygnału kończącego zawody.
20. W klasyfikacji generalnej liczy się największa waga wszystkich złowionych ryb podczas trwania zawodów. W przypadku takiej samej wagi złowionych ryb, wyższe miejsce zajmie drużyna, która złowiła większą ilość ryb.
21. Przyznawane nagrody w zawodach, należy odebrać osobiście.
22. Nie ma możliwości wymiany nagród przyznanych w zawodach na gotówkę bądź inną formę.
23. W przypadku braku możliwości zakwalifikowania drużyny na poszczególne miejsca nagrody z tych miejsc przechodzą do puli nagród kolejnej edycji imprezy. Nagrody nie będą rozlosowywane.
24. Opuszczanie terenu zawodów może odbywać się jedynie za zgodą sędziów.
25. Organizatorzy i właściciel łowiska proszą o zachowanie ciszy oraz posprzątanie stanowiska po zawodach.
26. Organizator oraz właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników, straty materialne dokonane przez uczestników, a także za wszelkie wypadki losowe.
27. Wszelkie pozostałe informacje i zasady rywalizacji zostaną przekazane startującym na miejscu przez Komisję Sędziowską Zawodów.
28. Skład Komisji Sędziowskiej Zawodów wchodzą gospodarz oraz właściciele łowiska.
29. Wszelkie sytuacje sporne po uprzednim zgłoszeniu, rozstrzygają sędziowie, a podjęta przez nich decyzja jest ostateczna.
30. W razie nie zastosowania się do regulaminu zawodów, drużyna może zostać wykluczona z zawodów, bez prawa do zwrotu opłaty startowej lub innych poniesionych kosztów.
31. Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie zdjęć z zawodów przez Organizatora oraz Patronów Medialnych.
32. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem łowiska, który jest dostępny na stronie łowiska www.lowiskopogalewo.pl oraz będzie dostępny na miejscu zawodów.
33. Organizatorzy mają prawo do zmiany regulaminu zarówno przed jak i w trakcie trwania imprezy.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

KOMENTARZE:
Aby dodać komentarz - wpisz komentarz i wciśnij OPUBLIKUJ
ZAPRASZAMY DO KOMENTOWANIA I SUBSKRYPCJI !