III Zawody Towarzyskie Puchar CarpTravel 2017


Zapraszamy na trzecią edycję zawodów karpiowych o Puchar CarpTravel organizowanych na Łowisku "Strefa Ciszy" w miejscowości Spalona koło Legnicy .
Termin: 
27.09 - 1.10.2017 
Organizatorem zawodów jest klub karpiowy CarpTravel
W generalnej klasyfikacji pucharowej liczy się suma kg TRZECH NAJWIĘKSZYCH RYB DANEJ EKIPY - (karp,amur),  W

W tej imprezie jak zawsze stawiamy na jakość, pełny komfort zawodników - w  zawodach wystartuje tylko 15 ekip - dozwolona będzie wywózka. 

Puchar CapTravel - Eliminacje Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Karpiowym Polish Carp Masters - MPwWK-PCM 2018Wpisowe na zawody wynosi 800 zł od pary
Team Runner: 150 zł  ( wliczone obiady)
Wpisowe zostaje przeznaczone na wynajem wody, opłate PCM,  zakup nagród, gadżetów, pucharów, catering. 
Łowisko jest w pełni wyposażone w węzeł sanitarny ( toalety, prysznic) 
Codziennie będą dowożone obiady pod stanowiska zawodników. 

Zgłoszenia:
e-mail: zawody@carptravel.pl
tel:      +48 663 592 131
numer konta do wpłaty wpisowego: Podajemy mailowo wraz z pakietem startowym

Przy zgłoszeniu należy podać: Imiona i nazwiska startujących, (kapitana) ew. nazwa teamu. tel. kontaktowy. Po zgłoszeniu chęci wzięcia udziału w zawodach każda ekipa otrzyma zestaw informacyjny startowy na maila. 


Spalona – Łowisko Strefa Ciszy

Łowisko „Strefa Ciszy” to 35 hektarowa stara żwirownia ze zróżnicowaną głębokością, licznymi górkami podwodnymi, wyspą. Roślinność zanurzona słabo rozwinięta, brzegi zarasta trzcina i pałka. Dno w przeważającej części żwirowe, gliniaste, miejscami muliste. Głębokość zbiornika do 9 metrów, głębokość średnia ok. 5 metrów. W wodzie występują małże szczeżuje i raki, będące pokarmem dla karpi. Część zbiornika przeznaczona na brzeg łowiska z dojazdem pod stanowiska, położona przy lesie. Zachodnia strona z przeznaczeniem na rekreację, jednakże z surowym regulaminem dostępu do wody i łowienia. Rybostan zbiornika jeszcze do końca nie odkryty, największe karpie złowione do tej pory ważyły 21 kg.
KLASYFIKACJA PUCHAROWA  - NAGRODY 

  • I Miejsce (NAGRADZANA EKIPA): Puchary + nagrody rzeczowe + PCM
  • II Miejsce (NAGRADZANA EKIPA): Puchary + nagrody rzeczowe 
  • III Miejsce (NAGRADZANA EKIPA): Puchary + nagrody rzeczowe 

DODATKOWE NAGRODY :

  • PIERWSZA RYBA ZAWODÓW – Nagradzany zawodnik (łowca ryby) - nagroda niespodzianka 
  • BIG FISH ZAWODÓW - Nagradzany zawodnik (łowca ryby) – nagroda niespodzianka 

DODATKOWA NAGRODA OD WŁAŚCICIELA ŁOWISKA :

  • Weekendowa Darmowa zasiadka na łowisku „Strefa Ciszy”

DODATKOWA NAGRODY OD FIRMY PROFESS :
  • Losowanie z pośród ekip z poza podium,  na zakończenie zawodów - kuchnia Profess

UPOMINKI : 
  • Gadżety z logiem zawodów rozdane podczas rejestracji


Wartość puli nagród ok 7.000 zł Relację z poprzedniej edycji 2016 znajdziecie klikając  w zdjęcie poniżej:
TERMINARZ ZAWODÓW:
Środa (27.09.2017
        12:30  Rejestracja drużyn w biurze organizacyjnym zawodów. Rozdanie
                              pamiątkowych gadżetów.     
        13:00             Oficjalne rozpoczęcie zawodów, losowanie stanowisk.
        13:30         Po zakończeniu losowania wspólne zdjęcie i wyjazd drużyn  na stanowiska.
                          Rozbijanie obozowiska, sondowanie dna, nęcenie.
        16:30          Rozpoczęcie łowienia – zestawy w wodę.
Czwartek  (28.09.2017r.)
                            Czas trwania zawodów   
           14.00-15.00        Obiad (dostawa pod stanowisko)

Piątek  (29.09.2017r.)
                            Czas trwania zawodów   
            14.00-15.00     Obiad (dostawa pod stanowisko)
Sobota (30.09.2017r.)
                                Czas trwania zawodów
          14.00-15.00        Obiad (dostawa pod stanowisko)
Niedziela (1.10.2017r.)
         10.00     Zakończenia łowienia.
     12.00     Oficjalne zakończenie zawodów, wręczenie nagród.        Sponsorzy:

Patronat medialny:


REGULAMIN ZAWODÓW  KARPIOWYCH  III  Puchar CarpTravel

1.             W generalnej klasyfikacji pucharowej liczą się suma kilogramów TRZECH NAJWIĘKSZYCH RYB DANEJ EKIPY - (karp,amur), w razie takiego samego wyniku o zwycięstwie decyduje największa wagowo ryba złowiona przez dany zespół.
2.           Dodatkowo nagradzana :  PIERWSZA RYBA ZAWODÓW, BIG FISH ZAWODÓW
3.   Terminarz zawodów:
godz. 12.30    28.09.2017- rejestracja drużyn;
godz. 13.00   - losowanie stanowisk;
godz. 13.30   - wyjazd na stanowiska, rozkładanie, markerowanie,  nęcenie;
godz. 16.30   - zestawy w wodzie - rozpoczęcie łowienia.
godz. 10.00    1.10.2017 - zakończenie łowienia;
godz. 12.00   - oficjalne zakończenie i rozdanie nagród.
4.             Złowioną rybę ekipa zgłasza telefonicznie sędziemu, zaraz po wyholowaniu. Ważenie ryb przez sędziów odbywać się będzie tylko na wadze sędziowskiej, w obecności dwóch zawodników i sędziego, codziennie,  tylko i wyłącznie o stałych porach – wyjątek stanowią amury które sędzia waży zaraz po wyholowaniu. Zaraz po zważeniu zostanie uzupełniony formularz sędziego z podpisem zawodnika. Podpis zawodnika jest równoznaczny z akceptacją wpisu.
     Ważenie ryb - Obchód po stanowiskach rozpoczynany codziennie:
     godz. 9.00 ;  godz. 16.00 ;  godz. 22.00
           O aktualnym wynikach ekipy będą informowane sms-em.
5.               Ekipy rozstawiają namioty oraz wędki wewnątrz wylosowanego stanowiska. Lokowanie wędek tylko w obrębie stanowiska przy oficjalnej tabliczce z numerem stanowiska, lokowanie zestawów w wodzie musi się odbywać w granicach swojego stanowiska. Liczymy na wzajemną współpracę ekip i towarzyską atmosferę.
6.             W celu oznakowania łowiska dozwolone jest użycie maksymalnie TRZECH  markerów tylko i wyłącznie tyczkowych, nie zagrażających wplątaniu się i zerwaniu ryby. W obrębie 5 metrów od markera danej drużyny żadna inna drużyna nie może postawić swojego markera ani zestawów – 5 metrowy obręb ochronny każdego z markerów.
7.             Sondowanie, zanęcanie, ustawianie markerów, holowanie oraz wywożenie zastawów dozwolone jest ze sprawnego środka pływającego, obowiązkowe posiadanie kamizelki ratunkowej ! Drużyna wypływająca bez kamizelki może zostać zdyskwalifikowana i będzie musiała opuścić teren łowiska.
a)           Sprzęt do wywózki musi być w pełni sprawny, sędzia ma prawo zakazać danej drużynie użycia sprzętu, który  nie spełnia podstawowych zasad bezpieczeństwa przy pływaniu nim po wodzie. Brak kamizelki ratunkowej będzie równoznaczne z zakazem pływania.
8.               Dopuszcza się możliwość stosowania łódek zdalnie sterowanych celem wywożenia zestawów i nęcenia łowiska.
9.              Obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się samochodami w trakcie trwania zawodów. Tylko za zgodą sędziego. Jeśli zawodnicy będą mieli uzasadnione potrzeby wyjazdu – samochody po wypakowaniu sprzętu muszą odstawić na parking przy Rybaczówce. 
10.                W zawodach samodzielnie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, osoby poniżej 18-go roku życia muszą być pod opieką opiekuna.
11.                        Nie zezwala się na wjazd na stanowiska przyczep kempingowych.
12.                       Każdorazowe wejście na teren łowiska osób odwiedzających zawodników  musi być zgłaszane sędziemu – organizatorowi. Samochody gości muszą pozostać na parkingu przy Rybaczówce.
13.                Każda ekipa łowi  na cztery wędki. W czasie trwania zawodów na stanowisku musi przebywać co najmniej jeden z zawodników. Jeśli obaj zawodnicy opuszczą stanowisko, zestawy muszą być wyciągnięte z wody.
14.                Team Runner ma prawo podbierać rybę swojej ekipy, przygotowywać sprzęt zawodnikom.
15.                Wędkujący mają prawo łowić tylko na zestawy gruntowe, zabrania się stosowania innych metod połowu.
16.                       Holowanie ryb może odbywać się jedynie przez zawodników biorących udział w zawodach. Holowanie ryb z pontonu dozwolone tylko i wyłącznie w przypadku zaczepienia ryby o ewentualne podwodne zawady i związane z tym ewentualne zerwanie zestawów lub pokaleczenie ryby. Jeśli podczas takiego holu ryba wpłynie w stanowisko innej drużyny i dotknie żyłek zestawów sąsiadów mają oni prawo złożyć protest, (ale nie muszą). W razie uznania protestu przez sędziów, złowiona ryba nie zostanie uznana.
17.                       Holowaną rybę obowiązkowo należy podebrać podbierakiem, może tego dokonać jedynie partner (lub Team Runner) z tego samego zespołu-ekipy lub zawodnik holujący rybę.
18.                 Ekipa zobowiązana jest do posiadania worków karpiowych, dużej maty karpiowej, dużego podbieraka o rozstawie ramion min. 80 cm, środka dezynfekującego rany ryb i każdorazowego stosowania go po wyholowaniu ryby celem opatrzenia rany.
19.                 Wypięcie ryby nastąpić musi na macie karpiowej lub w podbieraku w wodzie. Ryba może być sfotografowana, a następnie ostrożnie wpuszczona do wody.
20.                 Do momentu nadejścia sędziego ryba musi być przetrzymywana w worku karpiowym -1 worek – 1 ryba.
21.                        Ryba zacięta przed godzina 10.00 w dniu zakończenia zawodów, może być doholowana i będzie uznana. Ryby  zacięte i wyholowane po godz. 10.00 zawodów ( zegarek sędziego), nie będą uznane.
22.                        Zabrania się  rozniecania ognisk przez zawodników. Spożywanie alkoholu w czasie trwania zawodów jest zakazane.
23.                       Zawodnicy wyrażają zgodę na publikację swoich zdjęć i zgodę na filmowanie ich i publikację filmów.
24.                       Zawodnicy zobowiązani są do posprzątania swojego stanowiska po zakończeniu zawodów.
25.                Organizator oraz właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników, straty materialne dokonane przez uczestników, a także za wszelkie wypadki losowe. 
26.                Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie, bez podania przyczyny.
27.                Wpłata startowego bądź zaliczki wiąże się z akceptację regulaminu.
28.                Każdy z sędziów ma prawo do przyznania żółtej kartki za łamanie regulaminu bądź niestosowne zachowania względem sędziego lub innych drużyn. Druga żółta kartka oznacza czerwoną i dyskwalifikację drużyny, bez prawa zwroty wpisowego.

29.                 Wszelkie sytuacje sporne po uprzednim zgłoszeniu, rozstrzygają sędziowie. W razie nie zastosowania się do zaleceń sędziego drużyna może zostać dwukrotnie upomniana, a następnie wykluczona z zawodów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

KOMENTARZE:
Aby dodać komentarz - wpisz komentarz i wciśnij OPUBLIKUJ
ZAPRASZAMY DO KOMENTOWANIA I SUBSKRYPCJI !